Jsem psycholožka a psychoterapeutka

Nabízím vám podporu při práci na vašem osobním či profesním rozvoji prostřednictvím koučování a psychoterapie. Osobně i online.

Chci vědět víc

Psychoterapie Brno
Kdo jsem

Vystudovala jsem magisterskou psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a absolvovala roční systemický výcvik v koučinku a terapii, kurz krizové intervence a řadu dalších akreditovaných kurzů pro práci s dětmi i dospělými. V březnu roku 2023 jsem dokončila komplexní pětiletý psychoterapeutický výcvik v přístupu zaměřeném na řešení.

Mám zkušenosti s prací s dospělými i dětskými klienty formou koučinku, psychologického poradenství, psychodiagnostiky či psychoterapie. V rámci soukromé praxe se aktuálně věnuji Řádná členka České asociace pro psychoterapipředevším psychoterapii a koučinku s dospělými klienty. Působila jsem také například ve Středisku výchovné péče, Pedagogicko-psychologické poradně či v Národním ústavu duševního zdraví.

Jsem členkou České asociace pro psychoterapii (ČAP).

Mgr. Barbora Jahodová
Psychoterapie

Vykročme společně za vaším spokojenějším životem a lepšími vztahy

Psychoterapie je způsob práce, kdy se snažím s klienty dlouhodobě pracovat na zlepšení jejich potíží v životě. Na jednotlivých sezeních se s klienty zaměřuji především na to, co si přejí ve svém životě změnit, a na zdroje, které k tomu mají k dispozici. Soustředím se více na možnosti a zdroje, které povedou ke změně k lepšímu, než na detailní analýzu problémů klienta. Oproti koučinku, při kterém se s klienty věnuji hlavně rozvoji silných stránek či zvýšení výkonu v pracovní oblasti, je psychoterapie vhodná spíše pro osobní a vztahová témata.

V čem může být psychoterapie přínosná

 • lepší orientace ve vlastním životě, emocích a myšlení
 • nalezení vlastních silných stránek, zdrojů a schopností
 • zvýšení sebehodnocení
 • spokojenější život
 • zlepšení vztahů s okolím (rodina, partner, přátelé…)

Pro koho je psychoterapie vhodná

Pro všechny, kteří jsou odhodlaní ve svém životě něco změnit. S mými klienty jsme pracovali například na zvládání pocitů smutku, úzkosti a beznaděje, hledání smyslu v životě, potížích se závislostí, problémech ve vztazích (rodina, přátelé, partnerské vztahy), psychosomatických potížích aj.

Koučink

Pojďme najít vaše silné stránky a maximálně využít váš potenciál

Koučování je způsob práce, při kterém klientům pomáhám k efektivnějšímu využití jejich zdrojů pro dosažení jejich cílů. Prostřednictvím koučinku klientům neradím, nepodsouvám “správná řešení”, nemanipuluji. Pouze vedu klienta k tomu, aby s mou podporou našel vlastní řešení a dosáhl vysněných cílů. Oproti psychoterapii, kde se s klienty věnuji hlavně osobním a vztahovým tématům, je koučink vhodný spíše pro rozvoj pracovní oblasti, silných stránek jedince, využití maximálního potenciálu či zvýšení výkonu.

Pro koho je koučink vhodný

Pro všechny, kteří jsou odhodlaní jít za svými cíli a ve svém životě něco změnit. S mými klienty jsme pracovali například na zvýšení sebehodnocení, efektivním plánování a plnění pracovních cílů, nalezení silných zdrojů v životě a vhodného kariérního zaměření či podávání lepších výkonů v oblasti sportu.

V čem může být koučink přínosný

 • dosáhnutí cílů a snů
 • nalezení vlastních silných stránek, zdrojů a schopností
 • zvýšení sebevědomí
 • zlepšení organizace času
 • seberozvoj v pracovní i osobní oblasti
 • objevení a maximální využití potenciálu člověka k jeho růstu
Jak pracuji

Žádné šarlatánství.
Jen kvalitní vzdělání a různorodá praxe

Na prvním sezení se seznámíme, sdělíme si vzájemná očekávání a představy a domluvíme se, na čem a jakým způsobem budeme společně pracovat.

Psychoterapeutické nebo koučovací sezení trvá obvykle 50 minut. Frekvence setkávání je flexibilní, záleží na domluvě s klientem, nicméně nejčastější četnost setkávání je jednou za týden až 14 dní.

Ve své soukromé praxi pracuji pouze s dospělými osobami (18+). Pokud budete mít zájem o párovou, rodinnou terapii či terapii s dětmi, ráda vám doporučím své kolegy a kolegyně, kteří se na tuto oblast specializují.

O přístupu zaměřeném na řešení, v rámci něhož pracuji

Při práci je pro mě důležité empaticky se naladit na úhel pohledu klientů, respektovat je takové, jací jsou, a dokázat se s nimi dohodnout na čem a jak budeme společně pracovat. Věřím také, že nejlepšími odborníky na svůj vlastní život jsou sami klienti. Proto klientům neříkám, co by měli chtít, dělat či kam směřovat, ale vedením rozhovoru jim umožňuji, aby si sami vyjasňovali své cíle, objevovali své zdroje a dosahovali svých snů. V koučinku či terapii nedávám důraz na problémy klientů, ale mám za to, že kromě svého trápení mají také své jedinečné zdroje a možnosti. Věřím, že zaměřit se na minulé úspěchy, přítomné zdroje a budoucí možnosti je obecně užitečnější než podrobně rozebírat selhání v minulosti či aktuální omezení. Snazší a efektivnější je stavět na tom, co je již k dispozici a co už funguje, než donekonečna zkoumat, co nefunguje.

Ceník

Individuální sezení


1 000 Kč za 50 minut

Sezení si platí klient sám po každém setkání hotově či převodem na účet. Částku nelze hradit ze zdravotního pojištění, moje praxe nespadá pod státní organizaci a informace o psychickém stavu klientů se tudíž nikam nezaznamenávají.

Pro osoby v tíživé sociální situaci (např. nezaměstnaní, ženy a muži na rodičovské dovolené, studenti, lidé s postižením, senioři apod.) nabízím možnost slevy.

Pokud budete nuceni výjimečně zrušit nebo přeložit objednanou konzultaci, lze to učinit bezplatně nejpozději do 48 hodin před domluveným termínem. Při zrušení nebo přeložení termínu konzultace během posledních 24 hodin účtuji plnou cenu konzultace.

Kontakt

Kde mě najdete

Zázemí - terapeutické centrum,
Václavská 12a,
603 00 Brno-střed-Staré Brno
Na konzultace je třeba se vždy předem objednat. Aktuálně přijímám nové klienty pouze na online spolupráci. Kapacitu na osobní setkání mám již vyčerpanou.

Objednat se můžete na či přes kontaktní formulář